За събития от 16.04.2024
Дата на събитиетоISINЕмитентВид събитиеОписание
01.12.2024 00:00BG1100001186Български фонд за вземания АДСИЦДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
26.08.2024 00:00BG11KAPAAT12КАУЧУК АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
26.08.2024 00:00BG1100020988Български Транспортен Холдинг АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно


Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни .
26.08.2024 00:00BG11SOSOBT18Софарма АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
22.08.2024 00:00BG1100010989Индустриален капитал холдингДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
22.08.2024 00:00BG1100061073ХЕРТИ АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
21.08.2024 00:00BG11SESEAT13Севко АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Севлиево, ул. Дедерица № 1.
20.08.2024 00:00BG1100015210ТЕЦ-Бобов дол АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно


След изтичане на крайната дата на изплащане на дивидента и в рамките на петгодишния давностен срок, .
19.08.2024 00:00BG1100032140Сирма Груп Холдинг АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
15.08.2024 00:00BG11PESOBT13Петрол АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, гр. Ловеч , гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12.
15.08.2024 00:00BG1100064077ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
09.08.2024 00:00BG1100019196Портови флот 99 АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София, район Връбница, индустриална зона Орион, ул.3020-та №34, ет.6.
08.08.2024 00:00BG1100031068Софарма имоти АДСИЦОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София -1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.
07.08.2024 00:00BG1100062055Трансинвестмънт АДСИЦДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
05.08.2024 00:00BG1200001235ИпоТех Софком АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
02.08.2024 00:00BG1100053054СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
01.08.2024 00:00BG1100005971Стара планина холд АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
23.07.2024 00:00BG1100006177Гленмоор Кепитал АДСИЦДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
22.07.2024 00:00BG1100007159Атоменергоремонт АД-КозлодуйДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
22.07.2024 00:00BG1100019196Портови флот 99 АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
22.07.2024 00:00BG11HIYMAT14ХЕС АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
19.07.2024 00:00BG1100019980Индустриален холдинг България АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София, град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа.
18.07.2024 00:00BG11MPKAAT18М+С Хидравлик АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
17.07.2024 00:00BG11LUSTAT13КОРАДО БЪЛГАРИЯ АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
08.07.2024 00:00BG1100008082Биоиасис АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Три уши 6.
08.07.2024 00:00BG1100008157Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
08.07.2024 00:00BG11BAKAAT18Българска роза АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
02.07.2024 00:00BG1100014213Телематик Интерактив България АДДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
30.06.2024 00:00BG1100121059Кепитъл Мениджмънт АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. България 39.
30.06.2024 00:00BG1100108064HBG фонд за инвестиционни имоти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ВАРНА, бул.Цар Освободител 25.
30.06.2024 00:00BG1100008983Холдинг Света София АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Илиянци 41.
29.06.2024 00:00BG1100074076СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2.
28.06.2024 00:00BG11KAPAAT12КАУЧУК АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, СОФИЯ, бул. Витоша, 39, ет.3, ап.5.
28.06.2024 00:00BG1100064077ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Дебелец-5030, град Дебелец, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА.
28.06.2024 00:00BG11ASASBT10Асенова крепост АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Асеновград, Асеновград.
28.06.2024 00:00BG1100005203Капман Дебтс Мениджмънт АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. "Три уши" № 8, ет. 6.
28.06.2024 00:00BG11ZLVAAT14Златни пясъци АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Варна, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала.
28.06.2024 00:00BG11VESTVT16ВЕРЕЯ - ТУР АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ГР.СТАРА ЗАГОРА, бул."Цар Симеон Велики" 100.
28.06.2024 00:00BG1100018057Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет.1.
28.06.2024 00:00BG1100004214Топлофикация-Плевен АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Плевен, Източна индустриална зона No.128.
28.06.2024 00:00BG1100013058Еуротерра България АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Витоша № 1.
28.06.2024 00:00BG1100008082Биоиасис АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Три уши №6, офис 6, ет. 2.
28.06.2024 00:00BG11SIGABT16Симат АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Ботевградско шосе 239.
28.06.2024 00:00BG11OPPLBT17Оптела - Оптични технологии АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, ул. Вълко Шопов №14.
28.06.2024 00:00BG11PLPLVT16Юрий Гагарин - БТ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, Рогошко шосе 1.
28.06.2024 00:00BG1100036133Регала Инвест АД - ВарнаОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, ул.Георги Стаматов 1.
28.06.2024 00:00BG1100010989Индустриален капитал холдингОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр.София, ул.Бачо Киро 8.
28.06.2024 00:00BG11ZESOAT12Шератон София Балкан АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, пл. Света Неделя 5.
28.06.2024 00:00BG1100018990Катекс АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, КАЗАНЛЪК, ул.Стара река №2.
28.06.2024 00:00BG1100062055Трансинвестмънт АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, ул. Силистра 8.
28.06.2024 00:00BG1100069068И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, р-н СЛАТИНА, бул Брюксел 1А.
28.06.2024 00:00BG1100010104Велграф Асет Мениджмънт АД-СофияОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, р-н СЛАТИНА, бул Брюксел 1А.
28.06.2024 00:00BG1100072013Свинекомплекс Николово АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, с.Николово, с.Николово, общ. Русе.
28.06.2024 00:00BG1100079075Сток плюс АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул."Екзарх Йосиф" 31, ет.2.
28.06.2024 00:00BG11KRPLAT10Крепежни изделия АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15.
28.06.2024 00:00BG1100041067Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3.
28.06.2024 00:00BG1100009981ТК-холд АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул.Горица №6.
28.06.2024 00:00BG1100002184Градус АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Стара Загора, ПаркХотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50, зала Тервел.
28.06.2024 00:00BG1100088076БИЛБОРД АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2 .
28.06.2024 00:00BG1100109070ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Стефан Караджа 2.
27.06.2024 00:00BG11PESOBT13Петрол АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Ловеч , гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12.
27.06.2024 00:00BG1100087987Арома АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Кирил Благоев № 12.
27.06.2024 00:00BG1100034021ТЕЦ Марица 3 ЕАДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ДИМИТРОВГРАД, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.
27.06.2024 00:00BG1100014973ТБ Централна кооперативна банка АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, 87 бул. Цариградско шосе.
27.06.2024 00:00BG1100015988ХД Дунав АД - ВрацаОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ВРАЦА, ул. Стоян Кялъчев № 6.
27.06.2024 00:00BG11VAVAGT15ВАРНА-ПЛОД АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, ул.Академик Игор Курчатов 1.
27.06.2024 00:00BG1100111076Алтерон АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр.Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2.
27.06.2024 00:00BG11BAPAAT13Балканкар - Заря АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Павликени, ул. Тошо Кътев 1.
27.06.2024 00:00BG11EMTOAT16Химснаб България АД-СофияОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, в гр. София, Район Надежда, кв. Илиянци, ул. Складова база № 1.
27.06.2024 00:00BG1100085072АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна 9000, бул.Княз Борис 111 Бизнес Център етаж.9.
27.06.2024 00:00BG1100038980Доверие - Обединен Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, партер, Софарма Ивент Център.
27.06.2024 00:00BG1100050084Орфей клуб уелнес АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.
27.06.2024 00:00BG1100010971Мел инвест холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Генерал Тотлбен 85-87, ет.4.
27.06.2024 00:00BG11KAJMAT16КАБИЛЕ - ЛБ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул.Горица №6 .
27.06.2024 00:00BG1100016077Би Джи Ай Груп АД-СофияОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет.1.
27.06.2024 00:00BG1100006979КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.
27.06.2024 00:00BG1100033064Адванс Екуити Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, район Лозенец, ул. Златовръх № 1, ет. 4 .
27.06.2024 00:00BG11MIPLBT18Мизия-96 АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ПЛЕВЕН, УЛ. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 7.
27.06.2024 00:00BG11SVVAAT11Св. св. Константин и Елена холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел "Азалия".
26.06.2024 00:00BG11JMJMBT14Ямболен АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Ямбол, ул.ЯМБОЛЕН №35.
26.06.2024 00:00BG11KMSUAT11КММ - 68 АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Шумен, бул. Мадара 38.
26.06.2024 00:00BG1100003059Актив Пропъртис АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, гр. Пловдив ул. Нестор Абаджиев №37, ет 2.
26.06.2024 00:00BG1100001921Тексим Банк АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, бул. "Тодор Александров" 117.
25.06.2024 00:00BG1100016051Парк АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул.Черни връх 53.
25.06.2024 00:00BG1100019980Индустриален холдинг България АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа.
25.06.2024 00:00BG1100033981Синергон Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, ул."Солунска" № 2.
25.06.2024 00:00BG1100034989Север-Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Варна, Цар Асен.
25.06.2024 00:00BG1100011193Илевън Кепитъл АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, бул. "Александър Малинов" № 31, Campus X, Сграда 1.
25.06.2024 00:00BG1100013207Топлофикация-Русе АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Русе, ул.ТЕЦ ИЗТОК 1.
25.06.2024 00:00BG1100062063Статус имоти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.
24.06.2024 00:00BG1100027983Сила Холдинг АД - Стара ЗагораОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. България № 58, бл.С, ет.7, офис 24.
24.06.2024 00:00BG1100028064Блек Сий Инвестмънт АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Пловдив, Бул. " Христо Ботев " № 49.
24.06.2024 00:00BG11TOSOAT18Топливо АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, ул. Солунска № 2.
24.06.2024 00:00BG1100015210ТЕЦ-Бобов дол АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, с. Големо село, Индустриална зона.
24.06.2024 00:00BG1100075065Монбат АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1.
24.06.2024 00:00BG11VIVIAT15Випом АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ВИДИН, ВИДИН.
24.06.2024 00:00BG11RODOAT17РОДИНА - 91 АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6.
24.06.2024 00:00BG1100002150Фармхолд АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Гр. Варна, гр. Варна, бул. Република, сграда на МЦ Младост Варна.
24.06.2024 00:00BG11GOGOAT17Гоце Делчев - БТ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12.
21.06.2024 00:00BG1100007076Бианор АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. "Цариградско шосе 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15.
21.06.2024 00:00BG11SESEAT13Севко АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Севлиево 5400, ул. Дедерица № 1.
21.06.2024 00:00BG1100001186Български фонд за вземания АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.
21.06.2024 00:00BG1100053054СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, СОФИЯ, ул.Ралевица 74 етаж 3 офис 3.
21.06.2024 00:00BG1200001235ИпоТех Софком АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.3.
21.06.2024 00:00BG1100006235ИпоТех Софком АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.3.
21.06.2024 00:00BG1100099065Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр.Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1.
21.06.2024 00:00BG1100006060СИИ Имоти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, Апостол Карамитев, № 16.
21.06.2024 00:00BG11NEDIAT11Неохим АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска №3, Културно-битова сграда.
20.06.2024 00:00BG1100151072БГ Агро АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, ул. Генерал Колев 12, офис на БГ Агро АД.
20.06.2024 00:00BG1100026985Северкооп-Гъмза Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9,.
20.06.2024 00:00BG1100005187Интеркапитал груп АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Мария Луиза № 9-11.
20.06.2024 00:00BG1100009064Премиер Фонд АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, ул. Цар Асен № 5.
20.06.2024 00:00BG11MAGAAT11МАК АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Габрово, бул. Трети март №9.
20.06.2024 00:00BG1100084075СОФАРМА БИЛДИНГС АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София-1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20.
20.06.2024 00:00BG1100031068Софарма имоти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София-1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.
20.06.2024 00:00BG1100007985Екип-98 Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Ал. Малинов 75.
20.06.2024 00:00BG1100008181Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно


Плащането ще се извърши чрез ?Централен депозитар? АД, като съгласно неговия правилник, дивидент ще .
19.06.2024 00:00BG1100035986Акционер-Фаворит Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр.София, бул.История Славянобългарска 8.
19.06.2024 00:00BG1100019048Инвестор.БГ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София , бул. Брюксел №1.
19.06.2024 00:00BG1100017190Телелинк Бизнес Сървисис Груп АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. "Панорама София" № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2.
19.06.2024 00:00BG11LUSTAT13КОРАДО БЪЛГАРИЯ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Стражица, Гладстон 28.
18.06.2024 00:00BG1100060075Пи Ар Си АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Цариградско шосе 139.
18.06.2024 00:00BG11MOVEAT12Момина Крепост АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Велико Търново, Магистрална 23.
18.06.2024 00:00BG1100016978Българска Фондова Борса - София АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, пл. България 1, адм. сграда НДК.
14.06.2024 00:00BG1100043980Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-СофияОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София , бул. Братя Бъкстон 40.
14.06.2024 00:00BG1100042057Феър Плей Пропъртис АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. "Черни връх" 51Б.
14.06.2024 00:00BG11ALSUAT14Алкомет АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Шумен, Втора Индустриална Зона .
14.06.2024 00:00BG1100004156Нео Лондон Капитал АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ап. офис 20.
14.06.2024 00:00BG1100003141Феникс Капитал Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Тодор Александров № 109-115.
14.06.2024 00:00BG1100024071Зенит имоти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Врабча 8.
14.06.2024 00:00BG1100104980Зенит агрохолдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул.Тодор Александров 73.
13.06.2024 00:00BG1100007209Варвара термал вилидж АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, 5 "Оборище".
13.06.2024 00:00BG1100069985Черноморски холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, БУРГАС, УЛ ОДРИН №79.
13.06.2024 00:00BG1100005195Порт флот-Бургас АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, БУРГАС, ул. "Княз Александър Батенберг" №1.
13.06.2024 00:00BG11ELPABT16Елхим-Искра АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, град Пазарджик, град Пазарджик, ул. Искра 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда.
13.06.2024 00:00BG11FASIAT18Фазерлес АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".
13.06.2024 00:00BG9000008169НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст ЮръпОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Тодор Александров 117.
12.06.2024 00:00BG1100011995Златен лев холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б.
12.06.2024 00:00BG1100007159Атоменергоремонт АД-КозлодуйОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, КОЗЛОДУЙ, Козлодуй,3320, площадка АЕЦ-Козлодуй.
12.06.2024 00:00BG1100017984Холдинг Кооп ЮгОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, СОФИЯ, УЛ. Г.С.РАКОВСКИ 99.
12.06.2024 00:00BG1100053989Булгар Чех Инвест Холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ПЛОВДИВ, ул. Кольо Фичето 7а,ет.1.
12.06.2024 00:00BG1100120051ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Стефан Караджа № 2.
11.06.2024 00:00BG1100019196Портови флот 99 АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, район Връбница, индустриална зона Орион, ул.3020-та №34, ет.6.
11.06.2024 00:00BG11LASUAT14Лавена АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, ШУМЕН, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.
11.06.2024 00:00BG1100063988Ютекс Холдинг АД/бивш ХАД Булстрад инвестОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Черни връх 70-72.
10.06.2024 00:00BG1100001988Българска Холдингова Компания АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, Незабравка 25.
07.06.2024 00:00BG11DRRAAT10Дружба АД РазградОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, РАЗГРАД, ул. Тутракан 4.
06.06.2024 00:00BG1100005971Стара планина холд АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. София, в гр. София ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.
06.06.2024 00:00BG1100036984Холдинг Варна AДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, кк Св. Св. Константин и Елена х-л Азалия.
05.06.2024 00:00BG11MEKAAT11МЕТАЛОПАК АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Карнобат, Индустриална зона.
05.06.2024 00:00BG1100041984ИД "Надежда" АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул.Енос 2, ет.5.
05.06.2024 00:00BG1100036042Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ № 54 - 56, ХОТЕЛ ЛЕГЕНДИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ЛЕГЕНДИ.
04.06.2024 00:00BG1100003166Алтерко АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център "Глобус", зала "Европа".
04.06.2024 00:00BG1100035135Инвестиционна Компания Галата АД - ВарнаОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, ул.Георги Стаматов 1.
04.06.2024 00:00BG11KOKOAT15Костенец-ХХИ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр. Костенец, улица Съединение № 2.
03.06.2024 00:00BG1100014213Телематик Интерактив България АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, "Гранд Хотел Милениум София" с адрес:гр. София, бул "Витоша" № 89В, в "Black White Club".
03.06.2024 00:00BG1100016986Добруджа холдинг АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, ул."Драва Соболч" №2, ет.4, ап.16.
31.05.2024 00:00BG1100083069Ексклузив Пропърти АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Тодор Александров № 109-115.
30.05.2024 00:00BG11DESLAT11Декотекс АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Сливен-8800, гр.Сливен бул.Хаджи Димитър 42.
30.05.2024 00:00BG1100102059Куантум Дивелопмънтс АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Константин Петканов № 4.
29.05.2024 00:00BG9000008169НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст ЮръпОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, Бул. Тодор Александров 117.
28.05.2024 00:00BG1100017075Арко Тауърс АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, ул. Константин Петканов № 4.
28.05.2024 00:00BG11HIYMAT14ХЕС АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, град Ямбол, град Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1.
22.05.2024 00:00BG1100059986РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, гр.София, адрес гр. София, ул. Сребърна 16, Офис сграда Парк Лейн.
21.05.2024 00:00BG11MPKAAT18М+С Хидравлик АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Казанлък, ул. "Козлодуй" 68.
21.05.2024 00:00BG11EMSEAT19Емка АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Севлиево, ул. Никола Петков №30.
21.05.2024 00:00BG1100025052АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, София, Ул. Златовръх 1.
17.05.2024 00:00BG1100012209Топлофикация-Бургас АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Бургас, кв."Лозово", СПЗ.
16.05.2024 00:00BG11BAKAAT18Българска роза АДОбщо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Карлово, Индустриална зона 1.
16.05.2024 00:00BG11KOVABT17Кораборемонтен завод "Одесос"Общо събраниеОбщо събрание
Класификация: Годишно
Адрес на провеждане: BG, Варна, гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД, админ. сграда, ет. 3.
14.05.2024 00:00BG1100007076Бианор АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, София, бул. Цариградско шосе № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15.
13.05.2024 00:00BG1100037008Слънчо АД-СвищовДивидентКеш дивидент предварително уведомление предварително уведомление - детайлно

.
30.04.2024 00:00BG1100034021ТЕЦ Марица 3 ЕАДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, ДИМИТРОВГРАД, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.
22.04.2024 00:00BG11MIPLBT18Мизия-96 АДОбщо събраниеИзвънредно Общо събрание
Класификация: По инициатива на на притежателите на право на глас
Адрес на провеждане: BG, ПЛЕВЕН, УЛ. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 7.